301 постійний редирект в ASP.NET

178

Asp.net Програмування
Попередній

Наступний

Постійний редирект 301 означає, що ресурс назавжди переміщений на новий URI-код:

охоронюваних недійсними Application_BeginRequest(об’єкт відправника,EventArgs e)
{
ВАР вузол = запит.URL-адреса.Вузла;
якщо (господар.Рівних(“aspnet.com.ua”,
Значення stringcomparison.OrdinalIgnoreCase))
{
ВАР newUrl = новий UriBuilder запит.URL-адресу);
newUrl.Хост = “ВСП.” + хоста;
Відповідь.Значення statusCode = 301;
Відповідь.Статус = “301 Переміщено Назавжди”;
Відповідь.AddHeader(“розташування”, newUrl.Урі.AbsoluteUri);
Відповідь.Кінець();
повернення;
}
}