Програмування

42

Програмування Asp.net
Попередній

Наступний

Велика частина роботи програмістів пов’язана з написанням коду, тестуванням і налагодженням програм на одній з мов програмування. Вихідні тексти і виконувані файли програм є об’єктами авторського права є інтелектуальною власністю їх авторів і правовласників.

Різні мови програмування підтримують різні стилі програмування (тобто парадигми програмування). Почасти мистецтво програмування полягає в тому, щоб вибрати мову програмування, найбільш повно підходить для вирішення поставленого завдання. Різні мови потребують від програміста різного рівня уваги до деталей при реалізації алгоритму, результатом чого часто буває компроміс між простотою і продуктивністю (або між часом програміста і часом користувача).

Єдина мова, безпосередньо виконується ЕОМ — це машинний мова (також званий машинним кодом та мовою машинних команд). Спочатку всі програми писалися в машинному коді, але зараз цього практично вже не робиться. Замість цього програмісти пишуть текст вихідний код на тому чи іншому мові програмування, потім використовуючи компілятор або інтерпретатор транслюють його, в один або декілька етапів в машинний код, готовий до виконання на цільовому процесорі, або в проміжне представлення, яке може бути виконано спеціальним інтерпретатором — віртуальною машиною. Але це справедливо тільки для мов високого рівня. Якщо вимагається повний низькорівневий контроль над системою на рівні машинних команд і окремих комірок пам’яті, пишуть програми на мові асемблера, мнемонічні інструкції якого перетворюються один до одного у відповідні інструкції машинного мови цільового процесора ЕОМ. (З цієї причини транслятори з мов асемблера — асемблера — виходять алгоритмічно найпростішими трансляторами.)

У деяких мовах замість машинного коду генерується інтерпретується в microsoft двійковий код «віртуальної машини», також званий байт-кодом (byte code). Такий підхід застосовується в Forth, деяких реалізаціях Lisp, Java, Perl, Python, мовами .NET Framework.