Як за допомогою WebClient отримати https сторінку

92

Програмування Asp.net
Попередній

Наступний

Намагаємося отримати сайт за допомогою WebClient

WebClient client = new WebClient();
var data = client.DownloadString(“https://www.aspnet.com.ua/”);

але оскільки сайт захищений не перевіреним сертифікатом, то отримуємо помилку:

The транспортний connection was closed: Could not establish trust for the relationship SSL/TLS secure channel.

Для обходу винятку потрібно змінити код. Перед відправкою запиту, потрібно додати:

ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback +=
представник(object sender, X509Certificate certificate, X509Chain chain,
SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
{
return true;
};

WebClient client = new WebClient();
var data = client.DownloadString(“https://www.aspnet.com.ua/”);