Робота з Enum

140

Програмування Asp.net
Попередній

Наступний

Як ви думаєте, що видасть на консоль наведений нижче код?

public enum Parts
{
Engine = 1,
Wheels,
Brakes
}
static void Main(string[] args)
{
try
{
Parts lineItem = (Parts)4;
Console.WriteLine(lineItem);
}
catch
{
Console.WriteLine(“Exception”);
}
}

Не знаю, як ви, а я був переконаний, що це буде “Exception”. Однак на виході отримуємо “4”. До речі, якщо Console.WriteLine(lineItem) замінити на Console.WriteLine(Enum.GetName(typeof(Parts),lineItem)) отримаємо порожній рядок.