Час авторизації

143

Програмування Asp.net
Попередній

Наступний

За замовчуванням користувач перебувати в стані “авторизований” 30 хв, якщо потрібно змінити цей час, то в web.config потрібно додати значення:

Час тут задається в хвилинах